Ouwestomp langer op de Fuik

4 juni 2020
Stichting Ouwestomp
De gemeente heeft eerder aangegeven mogelijkheden te zien om op de locatie aan De Fuik een camperplaats, extra tijdelijke woningen en de huisvesting van het veteranen-ontmoetingscentrum (Veteraren Ontmoetings Centrum Den Bosch Brabant Noord) te realiseren.

Vanochtend heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met Stichting Ouwestomp. De uitkomst van dit gesprek was positief. Het voorstel is om het gebouw via een erfpachtconstructie tegen een symbolisch bedrag voor een periode van 10 jaar over te dragen aan de stichting. Om de kosten voor het gebouw te minimaliseren wordt het beheer en onderhoud bij de stichting neergelegd. De stichting heeft laten zien dat zij daar, door veel zelfwerkzaamheid, goed invulling aan kan geven. In de komende weken worden de afspraken verder uitgewerkt en overeengekomen.

Het bestuur van Stichting Ouwestomp heeft in het bestuurlijk gesprek te kennen gegeven zich comfortabel te voelen bij het voorstel van de gemeente. Wij zijn uiteraard blij met deze oplossing waardoor de stichting voor langere tijd kan worden gehuisvest. Voor onze veteranen is dat zeer welkom.