STICHTING OUWESTOMP

We zijn weer open!!!!

Na maanden van dicht zijn ivm met de corona maatregelen gaan wij per 2 juli weer open.

Dit doen we gefaseerd, we beginnen eerst met de dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. We hopen jullie weer gauw te zien!!!!

Veteranendag 27-06-2020

Terugblik op Veteranendag 2020

Brigade Generaal Ronald Rietbergen heeft namens de Commandant der Strijdkrachten op deze bijzondere dag een bezoek gebracht op onze locatie, en hij kwam niet met lege handen.

Dit jaar zag het er anders uit geen Veteranendag in Den Haag, voor velen is en was dit een gemis. We hebben speciaal voor deze dag het VOC opengesteld om toch binnen de regels en protocollen met betrekking op Covid-19 (Corona) op onze eigenwijze een samenkomst te organiseren.

Wij kijken met een tevreden gevoel terug op deze dag we hopen dat jullie ook genoten hebben.

Veteranendag 27-06-2020

Het bestuur van Stichting Ouwestomp, Veteranen Ontmoetings Centrum Den Bosch-Brabant Noord, Reünie Orkest Regiment van Heutsz en Exercitie Peloton Regiment van Heutsz en al zijn vrijwilligers dankt alle veteranen – jong en oud – voor hun tomeloze inzet vroeger en nu! Dat verdient alle respect, waardering en dankbaarheid. Niet alleen morgen op Nationale Veteranendag maar het hele jaar. Thank you for your service! ?


Ouwestomp langer op de Fuik

4 juni 2020
Stichting Ouwestomp
De gemeente heeft eerder aangegeven mogelijkheden te zien om op de locatie aan De Fuik een camperplaats, extra tijdelijke woningen en de huisvesting van het veteranen-ontmoetingscentrum (Veteraren Ontmoetings Centrum Den Bosch Brabant Noord) te realiseren.

Vanochtend heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met Stichting Ouwestomp. De uitkomst van dit gesprek was positief. Het voorstel is om het gebouw via een erfpachtconstructie tegen een symbolisch bedrag voor een periode van 10 jaar over te dragen aan de stichting. Om de kosten voor het gebouw te minimaliseren wordt het beheer en onderhoud bij de stichting neergelegd. De stichting heeft laten zien dat zij daar, door veel zelfwerkzaamheid, goed invulling aan kan geven. In de komende weken worden de afspraken verder uitgewerkt en overeengekomen.

Het bestuur van Stichting Ouwestomp heeft in het bestuurlijk gesprek te kennen gegeven zich comfortabel te voelen bij het voorstel van de gemeente. Wij zijn uiteraard blij met deze oplossing waardoor de stichting voor langere tijd kan worden gehuisvest. Voor onze veteranen is dat zeer welkom.