2017

Financieel overzicht en verslag Stichting Ouwestomp 2017

Stichting Ouwestomp heeft i.v.m. haar uitzetting op de oud  Isabella Kazerne een splitsing moeten maken  met het VOC en het reünie orkest van Heutsz.

Er is een tijdelijk onderkomen gekregen bij de Post Harmonie en Steunpunt zelf hulp in

’s-Hertogenbosch.

Met ingang van juli 2017 kreeg de stichting van de gemeente ’s-Hertogenbosch een eigen locatie op de Fuik 7-9 5223 KT in ’s-Hertogenbosch waardoor alle eenheden weer konden worden samengevoegd.

Het was een uitgeleefde locatie welke in haar geheel gereinigd en opgeknapt moest worden.

Vanaf de eerste dag is de stichting dagelijks open gegaan.

Alle evenementen hebben haar doorgang gekregen en zijn zelfs uitgebreid.

Het financieel overzicht van 2017 heeft haar speerpunt dan ook vanaf juni 2017 gehad.

Klik om te openen: Balans en Resultatenrekening 2018 St. Ouwestomp
Klik om te openen: Balans en Resultatenrekening 2017 St. Ouwestomp
Klik om te openen: Balans en Resultatenrekening 2016 St. Ouwestomp
Klik om te openen: Balans en Resultatenrekening 2015 St. Ouwestomp
Klik om te openen: Balans en Resultatenrekening 2014 St. Ouwestomp

De doelstelling van de instelling en het actuele beleid;

De werkzaamheden van de Stichting Ouwestomp

Ondersteunen van

 • ( Veteranen en dienstplicht ) Ontmoeting Centrum.
 • Reünies.
 • Sociale kontakten.
 • Ontspanning en sport.
 • Eerste opvang van trauma problematiek van eerstelijns als ook aanverwanten.
 • Nazorg van uitbehandelde personen en aanverwante familie.
 • Omgaan met trauma gerelateerde dissociatie ( gelijkgestemde )
 • Culturele samen werking in de muziek, reünie orkest defensie.
 • Begrafenis ondersteuning erewacht en muzikale inzet.
 • Monumenten ondersteuning , kransleggingen en herdenkingen.
 • Informatieve en educatieve bijeenkomsten voor ouderen als scholen..
 • Oefen vijand ( defensie )
 • Uitvalsbasis voor gecombineerde zoekacties Politie – (ex) militaire en burger initiatieven.

VST (Veteranen Search Team).

 • Faciliteren in onderkomen en allerhanden evenementen.
 • Historisch overzicht tentoonstelling.
 • Verder allerhande niet genoemde ondersteuningen in de sociale sector.

De wijze waarop de instelling de fondsen wil werven;

 

De organisatie bestaat financieel uit subsidies, donaties en legaten.

Enkele inkomsten worden gerealiseerd door inzet bij evenementen e.d.

Veel wordt gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers.

Het verwerven van de benodigde inkomsten wordt in stand gebracht middels de aansluitingen bij organisaties welke de mogelijkheid geven subsidie hierin te verstrekken zoals Veteranen Platform, Veteranen Instituut, Vfonds, bedrijven, particulieren, Gemeente en Provincie.

Ook worden de inkomsten gerealiseerd doormiddel van eigen inzet.

De wijze waarop Ouwestomp de fondsen en inkomsten zal beheren;

Alle inkomsten worden benut ten behoeve van het sociaal karakter, waar in de organisatie is opgebouwd en voor educatieve doeleinden.

De stichting heeft niet ten doel een vermogen op te bouwen.

Alle inkomsten worden ingebracht op de algemene bankrekening en hierop beheerd.

De wijze waarop de Ouwestomp fondsen en inkomsten zal besteden.

 

 • Kosten ten bate van huisvesting.
 • Nieuwe opzet uitbreiding van het onderkomen.
 • Ontvangst en onderhoud van het ontmoetingspunt voor het sociale gebeuren.
 • Kleding ten behoeve van het muziekkorps en exercitie peloton, erewacht e.d..
 • Voertuigen ten behoeve voor diverse transporten.
 • Opvang en ondersteuning van getraumatiseerde personen.
 • Educatieve opvang voor o.a. scholen.
 • Ondersteuning van diverse sociale groeperingen, welke hier behoefte toe hebben.
 • Veteranen opvang en inzet voor begeleiding.