Reünie orkest Regiment van Heutsz

REÜNIE ORKEST REGIMENT VAN HEUTSZ / OPGEHEVEN

Vrijwillige Reünieorkest Regiment van Heutsz

Opgericht 19 november 2007
Het orkest bestaat uit vrijwilligers die in een militair orkest hebben gespeeld en worden hierbij ondersteund door muzikanten zonder militaire achtergrond.
Het orkest is door de Regiment Commandant van het Regiment van Heutsz, o.a. het 12e Infanterie bataljon Luchtmobiel, erkend als reünie orkest en manifesteert zich dan ook in de uniformen uit de dienstplichtperiode.

Na het aftreden van het Sub-Bestuur van het Orkest zijn er een aantal vragen gesteld aan de overgebleven muzikanten.

Op de vraag of de afzonderlijke muzikanten nog wel deel willen uitmaken van het Reünie Orkest en dus vrijwilliger bij de Stichting Ouwestomp is welgeteld door 1 muzikant positief gereageerd.

Hiermee hebben de overige muzikanten dus kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Stichting Ouwestomp dat zij niet meer onder de noemer Reünie Orkest Regiment van Heutsz onderdeel van Stichting Ouwestomp verder willen gaan.

Per 19 juni 2021is het Reünie Orkest Regiment van Heutsz dus ontbonden van de Stichting Ouwestomp. 

We hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mvg het bestuur Stichting Ouwestomp