STICHTING OUWESTOMP

Informatie over Stichting Ouwestomp

Bestuurlijke gegevens;
Ingeschreven bij de K.v.K onder nummer 27265821
Het bestuur is samengesteld op vrijwillige basis zonder bezoldiging.
Voorzitter :             Jeroen Stam
Secretaris :            Ansje van Zetten
Penningmeester :  Louis Baatje
===================================================================
Naast het beheer van het Veteranen Ontmoetings Centrum vallen onder de Stichting Ouwestomp de volgende onderdelen;
  • Een diggers groep die in het veld opgravingen verrichten
  • Healing Waters Nederland
  • Vet’s Kitchen
De locatie van de stichting is een onderkomen van 1500 m² dat deels met een historische collectie is ingericht. De blikvanger is de oude soldatenkamer uit de 60er jaren, dat met haar  stapelbedden en
PSU ingerichte kasten voor eenieder die in dienst gezeten heeft herkenbaar is.
Activiteiten
  • We hebben ons gemanifesteerd als oefenvijand voor defensie. (dit zijn we reeds geweest bij de Landmacht, Marine als Luchtmacht, zonder dat het echte materiaal als schepen, vliegtuigen en voertuigen achterwege blijven.
  • Verzorgen we de herdenking bij het Indië monument in ‘s-Hertogenbosch
  • Zamelen we plastic doppen in voor Stichting Hulphond