STICHTING OUWESTOMP

Nieuwspagina

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 2020

Het jaar 2020 startte goed totdat er in het begin van het jaar een pandemie de kop op stak Covid 19 in de volksmond Corona. Begin Maart waren we als Stichting genoodzaakt te sluiten.

Alle activiteiten die gepland stonden werden gecanceld, dit had een grote impact op ons allen.

Door alle opgelegde maatregelen hebben we gezocht naar een manier om niet in onmogelijkheden te denken en handelen maar in mogelijkheden.

4 mei 2020 is er in overleg met de Burgemeester Jack Mikkers tevens Veiligheid Coördinator een plechtige herdenking georganiseerd in de Casinotuin van Den Bosch. Hieraan hebben de leden van het Exercitie peloton, de Muziek en de Veteranen en Vrijwilligers van de Stichting Ouwestomp aan mee gewerkt.

Bijzonder goed nieuws

Op 4 juni hebben wij van de gemeente Den Bosch te horen gekregen dat de Stichting in zijn geheel voor 10 jaar gebruik mag blijven maken van de locatie aan de fuik 9.

Er moesten wat concessies gedaan worden i.v.m. een aan te leggen weg naast het terrein van de Ouwestomp. Inmiddels wordt er op het naastgelegen terrein hard gewerkt aan de realisatie van een tweede project tijdelijke woningen en is onze hoofdpoort inmiddels verplaatst.

De eerste bijeenkomst was 27 Juni, Veteranendag. Met een beperkt aantal genodigden hebben we deze dag samen doorgebracht. Wij werden vereerd met een bezoek van Brigade-Generaal Ronald Rietbergen die namens de CLAS een blijk van waardering kwam brengen in de vorm van een versnapering bij de koffie.

Op 1 juli waren de maatregelen in zoverre versoepelt dat we op onze locatie weer bezoekers mochten ontvangen.  We hebben genoten van de zomer met inachtneming van alle regelgeving konden onze bezoekers genieten van het samen zijn.

4 augustus was er in de haven van Beiroet een grote explosie. Dit zet de veteranen wereld op zijn kop vooral de Libanon Veteranen waren ontdaan. De stichting heeft in navolging van de opgezette actie van Eric de Vries en Hans van Putten, beide Libanon veteraan, deze van harte ondersteund.

Op 8 augustus hebben we de eerste oproep geplaatst om goederen te doneren op onze locatie. Op 9 augustus was daar Frits van den Wittenboer Adj B.D van www.aangepastvervoervught.nl die de eerste donatie binnen bracht met 10 rolstoelen, 30 rollators en vele andere hulpmiddelen. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep en hebben gedoneerd. Dit leiden tot een eindresultaat van 39 pallets die met alle andere verzamelde goederen samen werden gevoegd in Rotterdam.  Het uiteindelijke resultaat met samenwerking van verschillende partijen mondde uit in 8 containers die werden verscheept. Inmiddels zijn de containers in Beiroet gearriveerd en volgen wij het project op de voet.

Wij danken in deze ook het Ministerie van Defensie voor de ondersteuning bij dit project.

Zij hebben de box-pallets en het transport voor hun rekening genomen.

Dank aan eenieder die op welke manier dan ook dit project heeft ondersteunt.

29 augustus 2020

Voor het 5de jaar organiseerde Stichting Ouwestomp de herdenking bij het Indië monument in het Zuiderpark Den Bosch.

Ondanks de Corona maatregelen hebben we een waardige en plechtige herdenkingsdienst kunnen houden. Dit ter nagedachtenis van de 35 omgekomen Bossche militairen.

Wij danken alle genodigden en gasten voor hun komst op deze dag.

Aanwezige sprekers:

Dhr Reinier van Zutphen Nationale Ombudsman / Veteranenombudsman

Brigade-Generaal Ronald Rietbergen

Aalmoezenier Rene Heinrichs BD (Buiten dienst)

De muziek werd verzorgd door Reünie Orkest Regiment van Heutsz.

Het militair optreden werd verzorgd door het Exercitie Peloton Regiment van Heutsz, de aanwezige veteranen en oud Militairen onder aanvoering van Adjudant Henk Lode.

Na de plechtigheid hebben we alle aanwezigen uitgenodigd op onze locatie de Fuik voor een lichte maaltijd.

Heruitreiking door Brigade-Generaal Ronald van Rietbergen van de medailles aan de familie van J. Lapré voor zijn inzet in Nederlands-Indië.

Wij hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid weder te zien.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Ouwestomp.

Wat speelt er allemaal bij het Exercitiepeloton?

We zijn erg optimistisch aan het jaar begonnen, met een aantal prachtige evenementen in het vooruitzicht zoals, de viering van 75 jaar bevrijding in Coevorden, de geboortestad van onze naamgever Johannes Benedictus van Heutsz, het Bronbeekfestival en het defilé in Wageningen.
Helaas werden wij ook onaangenaam verrast door het Coronavirus wat in veel opzichten roet in het eten gooide. Evenementen werden afgelast, oefendagen werden afgezegd en zelfs de 50- jarige bruiloft van ons lid Ad Verleg met zijn vrouw Joke konden we niet met hen vieren.

Gelukkig mochten we vanaf juli weer bij elkaar komen. In de periode tussen maart en juli hebben we gelukkig wel een aantal aanmeldingen gehad van nieuwe leden.
Op onze eerste opkomst in juli konden we dan ook de bruiloft van Ad en Joke vieren en tevens 4 nieuwe leden begroeten. Mooi detail is dat we meteen ons eerste vrouwelijke lid bij het peloton mochten inlijven.
Vol enthousiasme en uiteraard met inachtneming van de 1.5 meter afstand hebben we de oefeningen weer aangevangen. Intussen is er ook een eigen pelotonsbestuur samengesteld (uiteraard met unanieme instemming van de leden) bestaande uit Henk Lode en Charl van Oosten.

Tijdens de opkomstdag in augustus is hieraan toegevoegd Alex Jacobis als plaatsvervanger van Henk. De tweede opkomstdag vond overigens plaats op een schitterende locatie, t.w. Fort Amstelhoek.

Door de enigszins versoepelde Coronamaatregelen mochten we gelukkig ook in augustus weer de jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument in Den Bosch organiseren.

Helaas hebben we in de afgelopen periode ook afscheid moeten nemen van een gewaardeerd oud-lid van het peloton. We hebben dat gelukkig op een waardige manier kunnen doen doordat we op verzoek van de familie een erewacht geleverd hebben tijdens de uitvaartplechtigheid.

Inmiddels zijn er ook weer plannen gemaakt voor nieuwe evenementen in het volgende jaar.

We zijn weer volop in de running met het exercitiepeloton, iedereen is enthousiast en zeer gemotiveerd.

Project Healing Waters

Hierbij een uitleg van het project Healing Waters voor onze mensen met PTSS. 

Een programma dat ik gestart ben voor mensen die, als gevolg van bijvoorbeeld uitzendingen een flinke deuk hebben opgelopen en fysiek en psychisch in problemen zijn geraakt. Dit gaat niet alleen op voor defensiemedewerkers, maar ook zeer zeker voor andere disciplines zoals politie, hulpverleners, spoorwegen enzovoort.  

Theo Bakelaar

Mag ik mij voorstellen : Mijn naam is Theo Bakelaar, oud beroeps Marinier, 1964 / 1971. Daarna 35 jaar als sportleraar in het gevangeniswezen werkzaam geweest. 

Op dit moment alweer  15 jaar met pensioen. 

Mijn tijd nu besteed ik aan mijn vrijwilligerswerk in bejaardenhuizen, het geven van cursussen op vliegvis gebied, het geven van demo’s op shows en beurzen en het Project Healing Waters.

Project Healing Waters

Healing Waters : Het woord zegt het al….Helende Wateren. 

Mijn hobby en passie is Vliegvissen. Hiervoor reis ik veel naar andere landen om te vissen met de kunstvlieg, het geven van cursussen op dit gebied en word ik vaak uitgenodigd voor shows om daar mijn vaardigheden in het binden van  kunstvliegen te tonen aan het publiek.

Jaarlijks ben ik in Amerika op het Internationale Fly Tying Symposium om te binden voor het publiek aldaar. Tijdens het symposium ben ik met het project Healing Waters in aanraking gekomen. 

Healing Waters was er vertegenwoordigd met een stand, waar veteranen die deelnemen aan dit project kunstvliegen aan het binden waren voor het publiek.   Deze veteranen met PTSS gaven tevens aan het publiek voorlichting over het doel van Healing Waters. 


De vliegvis wereld in Amerika is dit project gestart met hen die wilden deelnemen. Doelstelling was en is mensen samenbrengen die te maken hebben met dezelfde problemen veroorzaakt door PTSS. Hen door de bijeenkomsten een doel geven, gezamenlijk een nieuwe skill leren, het vliegjes binden en hierin vaardigheden op te doen. Hen de zinnen laten verzetten en simpel gezegd, hun koppies leeg te maken. 

Deze veteranen volgen bijeenkomsten onder leiding van instructeurs die hen  in groepsverband kunstvliegen leert binden, maar ook lesgeeft in het werpen  met een vliegenhengel ( het zogenaamde casten) om daarna met hen de rivieren/natuur in te gaan om te vissen. Een uitgebreid project waar veel veteranen aan deelnemen en veel baat bij hebben. 

Een totale “ Zinnen verzetten”, het op ander niveau bezig zijn….Helend kort gezegd.

Als oud Marinier sloeg deze bom bij mij binnen, dit moest en zou in Nederland ook een voet aan de grond krijgen. Hier  lag mijn kans om iets terug te doen! Helpen van Hen die “ vast ” zitten in een vreemd wereldje waar het slecht uitkomen is. De gesprekken met die veteranen tijdens het symposium en de fantastische resultaten die zij boekten gaven de doorslag; 

“ Dit gaat in Nederland ook gebeuren, dit is een weg om verlichting te brengen, dit is een weg naar een zinvol bezig zijn “. 

Van het Veteranen Ontmoeting Centrum Den Bosch-Brabant Noord kreeg ik een ingang om daar met mijn plan voor  Healing Waters te starten. Het voorstel werd van harte omarmd met veel enthousiasme. Het OVA (stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten) gaf mij een beginsaldo om  materialen aan te schaffen en echt van start te gaan en met succes, gemiddeld iedere twee weken is er bij het Veteranen Ontmoetings Centrum een bindmiddag of een werp instructie dag. Uit de verschillende onderdelen van Defensie nemen mensen met PTSS deel. In het begin een kleine groep van 6 mensen. 

De resultaten zijn heel bevredigend, men is enthousiast,  delen zaken met elkaar en zijn steeds  heel geconcentreerd bezig. En er wordt gelachen…iets wat al een tijd in een verborgen hoekje ergens lag, maar er niet uitkwam.

Enkele voorbeelden die mij persoonlijk raakte zijn dat  na zo’n sessie de uitspraak kwam “ Goh joh, is het nu al tijd, heb 4 uur geen oorlog in mijn koppie gehad “. “ Dank je wel “.

Of een vader met PTSS die zijn 2 kinderen mee had genomen, en samen met hen meedeed aan het binden van de kunstvliegen. Deze man maakte de opmerking “ Hey, door mijn echtscheiding vanwege mijn PTSS is er een gevecht ontstaan over de kinderen, nu doen we iets samen en dat vinden ze geweldig. Ik voel dat ik mijn kinderen weer terug ga krijgen “ 

Hoe mooi is dat !

Een veteraan die door de uitzending beschadigd was die vertelde mij dat hij eindelijk weer eens had gelachen en relaxed was. “ En weet je…. Ik ga er toch niet mee vissen want ik ben niet zo’n visser, maar vind deze middag geweldig door het samen zijn en samen doen “.

Een veteraan die vraagt of hij zijn kleine meid mee mag nemen naar het binden want ze was dit weekend bij hem. Tuurlijk, welkom. Vader en dochter hielpen elkaar en we wisten het kleine meisje van 8 jaar een glimlach te geven. Zij had door de echtscheiding al een rugzak op haar kleine ruggetje die het gewicht had van een volle bepakking van een Marinier in opleiding. Ze lachte weer en was alles even vergeten en deed iets samen met Pappa.

Al deze voorbeelden met resultaten van het samen bezig zijn met de groep is voor mij het bewijs dat het project goed is.  Zijn vruchten afwerpt, hoe klein dan ook, het werkt. Vooral als je dan nog enkele vistripjes organiseert met hen, de glimlach op het gezicht van een man met zware PTSS ziet verschijnen, omdat hij een geweldige mooie karper vasthoudt die hij net gevangen heeft. Dan weet ik dat er iets goeds is gebeurd. Een onvergetelijk stralend gezicht.

Een vrouwelijke veteraan met PTSS zet in de stromende regen een  kleine mooie forel terug  met de fluisterende woorden “ Dag jongen, dank je wel “ Dat doet mij dan veel. Dan dank ik daarboven iemand die mij de kennis heeft gegeven om al dit moois over te dragen aan hen die het zwaar hebben en hen verlichting brengt door dit soort momenten.

Het project begint meer en meer bekendheid te krijgen. Het aantal deelnemers loopt op. Vanuit het hele land krijg ik van vliegvissers materiaal zodat ik verder kan met het project. Dit doen ze belangeloos, omdat zij het belangrijk vinden dat het project kan doorgaan. Want er is veel materiaal nodig en dat is gewoon erg kostbaar. 

Mede vliegvissers, ook (oud)militairen, helpen en steunen mij bij het onderricht geven of helpen aan de waterkant mee. Dank daarvoor mannen.

Sportvisserij Nederland is zeer geïnteresseerd in het project en wil daarin een helpende hand zijn….dank daarvoor. 

Aan de universiteit van Essex is Mark Wheeler gepromoveerd met zijn 6 jarig onderzoek naar een alternatief om militairen met PTSS te behandelen, hij vond dit in het potentieel van de Hengelsport. Een geslaagd onderzoek met gigantische resultaten, de woorden van de militairen waren allemaal hetzelfde “ Een sessie met elkaar aan de waterkant deed meer dan 12 of 14 uur gesprekken voeren met een psycholoog.

Mark bevestigde mijn vermoeden hiermee.

“ Problemen parkeren terwijl je je inspant terwijl je Ontspant ”.

Theo Bakelaar.

Nieuws van ons orkest 

2020 Was voor ons orkest een jaar met een aantal mooie optredens voor de boeg mede  in het kader van 75 jaar bevrijding. Een grote herdenking in Coevorden met het huidige Regiment van Heutsz, D-day Krimpenerwaard in de voormalige garnizoensstad  Schoonhoven, concert op Bronbeek, defilé Wageningen, Veteranendag den Haag om wat  te noemen. 

Helaas….het Covid19 virus zet een dikke streep door het gehele programma. 

Toch hebben onze muzikanten niet helemaal stil gezeten. Hoewel men maanden niet  mocht repeteren hebben de muzikanten in de beginfase van de “Lock-down” thuis ieder  voor zich een filmpje opgenomen waarmee ze gezamenlijke een mooie compilatie hebben  gemaakt van de “van Heutsz” mars. 4 Mei hebben naast de formele herdenkingen in ’s-Hertogenbosch, Utrecht, Krimpenerwaard en Rotterdam Overschie onze muzikanten zich  laten horen in; Roosendaal, Boxtel, Rosmalen, Vught, Hardinxveld-Giessendam, Utrecht,  Schoonhoven en Krimpen aan de Lek.

Zaterdag 29 september heeft een ensemble van het orkest een muzikale bijdrage  geleverd aan de herdenking bij het Indiëmonument aan de Zuiderparkweg. 

Inmiddels zijn de Coronamaatregelen wat versoepeld en zijn onze muzikanten weer aan  het repeteren weliswaar met inachtneming van 1.50 meter afstand. Inmiddels komen de  eerste aanvragen voor optredens is 2021 weer binnen. Hopelijk is het virus snel onder controle en een vaccin voorhanden zodat we de pandemie achter ons kunnen laten. Immers gezondheid boven  alles!

Nieuws van het Veteranen Ontmoetings Centrum Brabant Noord

We zijn verheugd dat wij u ons nieuwe logo mogen tonen, als laatste onderdeel van Stichting Ouwestomp. Er is gekozen voor de Skyline van Den Bosch en de vlaggen van de Gemeente Den Bosch en de Provincie Brabant Noord.

Vrijdag 2 Oktober was een bijzondere dag in het Veteranen Ontmoetings Centrum Den Bosch-Brabant Noord met een postume medaille uitreiking door Burgemeester Jack Mikkers.

Bosschenaar Martien Govers liet op 26-jarige leeftijd in 1943 het leven in Birma, midden in de Tweede Wereldoorlog. En pas nu krijgt hij postuum de onderscheiding Mobilisatie-Oorlogskruis. Voor de nabestaanden zoals zijn neef Ad Valenteijn de waardering die zijn oom verdiende.

Tevens waren er ongeveer 20 Bossche Veteranen bijéén om een reportage te maken die op 27 oktober door Dtv uitgezonden gaat worden. Veteranen jong en oud waren aanwezig. Dank je wel en respect voor jullie aanwezigheid al werd jullie geduld wel op de proef gesteld?

Door de schrijfster Mineke de Vries van het boek “Als Vrede je Missie is” werd een toespraak gehouden over het ontstaan van het boek.

De veteranen van Den Bosch zullen dit boek in ontvangst mogen nemen op 27 oktober, dit is de bevrijdingsdag van Den Bosch en tevens lokale Veteranendag.

Nieuws van Stichting Ouwestomp

Achter de schermen zijn we druk bezig, ook op IT gebied er wordt gewerkt aan vernieuwing van de webpagina van de stichting. Hierop hebben wij nu ook een doneerpagina aan toegevoegd, de gelden die hierop binnen komen zullen evenredig voor alle onderdelen worden ingezet.

Stichting Ouwestomp is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkgroepen:

PR, Promotie, Donateurs en Fondsenwerving, Merchandise, Subsidie aanvragen, Gebouwbeheer, Onderhoudsteam,
Activiteiten en Evenementen.

Werkgroep Historie:
Het opzoeken en onderzoeken van de in de Gemeente Den Bosch gesneuvelde militairen in de periode 1940-1962, die gerechtigd zijn en op het monument in het Zuiderpark bijgeplaatst mogen worden.

Mocht u geïnteresseerd zijn stuur dan een mail naar: stichtingouwestomp@gmail.com

**SPECIALE KERSTACTIE**

KANEEL PARFAIT
BASTOGNE PARFAIT

NU TE BESTELLEN VOOR MAAR €5,00 PER BAKJE.
Opbrengst komt ten gunste van Stichting Ouwestomp en Veteranen Ontmoetings Centrum Den Bosch-Brabant Noord.

BESTELLEN PER EMAIL:
STICHTINGOUWESTOMP@GMAIL.COM OF OP DE BESTELLIJST IN HET VETERANEN ONTMOETINGS CENTRUM. BETALING CONTANT OF VIA BETAALVERZOEK.

1 BAKJE IS VOOR 4 PERSONEN, 250-300 gram

6 DECEMBER IS DE LAATSTE BESTEL- EN BETAALDAG.
AFHALEN TUSSEN VRIJDAG 18 DECEMBER EN DONDERDAG 24 DECEMBER.

**SINTERKLAAS DESSERTS OP VERZOEK**

Bevat: zuivel, suiker, ei, kaneel/Bastogne koeken, likeur.

Ouwestomp langer op De Fuik

4 juni 2020
Stichting Ouwestomp
De gemeente heeft eerder aangegeven mogelijkheden te zien om op de locatie aan De Fuik een camperplaats, extra tijdelijke woningen en de huisvesting van het veteranen-ontmoetingscentrum (Veteraren Ontmoetings Centrum Den Bosch Brabant Noord) te realiseren.

Vanochtend heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met Stichting Ouwestomp. De uitkomst van dit gesprek was positief. Het voorstel is om het gebouw via een erfpachtconstructie tegen een symbolisch bedrag voor een periode van 10 jaar over te dragen aan de stichting. Om de kosten voor het gebouw te minimaliseren wordt het beheer en onderhoud bij de stichting neergelegd. De stichting heeft laten zien dat zij daar, door veel zelfwerkzaamheid, goed invulling aan kan geven. In de komende weken worden de afspraken verder uitgewerkt en overeengekomen.

Het bestuur van Stichting Ouwestomp heeft in het bestuurlijk gesprek te kennen gegeven zich comfortabel te voelen bij het voorstel van de gemeente. Wij zijn uiteraard blij met deze oplossing waardoor de stichting voor langere tijd kan worden gehuisvest. Voor onze veteranen is dat zeer welkom.