Ontstaan van Stichting Ouwestomp

Opa toen hij jong was

 
Na mijn afzwaaien in 1971 onder het wapen van het regiment van Heutsz, is er periode geweest, dat ik niet meer aan deze tijd heb terug gedacht. Zoals bij velen kom je in een periode van je leven, waarin je gaat terug denken. In deze gepasseerde periodes, komt ook de vraag, hoe is het mijn oude dienstmakkers vergaan. Na enkele mannen opgezocht en bezocht te hebben, kom je tot de conclusie, dat ook zij op een bepaalde manier terug kijken op hun dienstperiode.
In 2002 ontstond het idee om een grote reünie te gaan organiseren, voor de mannen en de 6 vrouwen, welke bij het 48e painfbat regiment van Heutsz gediend hebben. Over de gehele bestaansperiode 1966 t/m 1992. Moeilijk, heel moeilijk deze mannen te traceren, ook de media met een enkele uitzondering daargelaten, had niet de echte belangstelling, om hieraan mee te werken. Vanuit de IBC’s, de vergeten hoek van het regiment van Heutsz, kwamen ook veel vragen, of zij mee mochten doen met het bijwonen van de betreffende reünie, welke gehouden werd op 11 september 2004 op de KW1 Kazerne te ‘s-Hertogenbosch.
Uiteraard waren ook deze gediende van harte welkom, maar ook toen werd er nog niet veel aandacht aan deze onderdelen besteed. Hoewel het regiment van Heutsz, het 12e Infbat Lucht Mobiel het druk had met hun oefen programma’s en de uitzending naar Irak in het betreffende tijdsvak, hebben wij hiervan veel ondersteuning voor de reünie mogen ontvangen. Na de fantastische zonnige zaterdag 11september 2004, bleven de kontakten met het regiment van Heutsz, met name Commandant Luitenant kolonel Swillens de oud commandant, kolonel. P. van der Sar, Generaal b.d R. Vermeulen en adj. b.d. Stef Sannen, bestaan en kwamen ook hier de IBC’s ter spraken. Er werd door de mannen van het 48e painfbat en de IBC’s gevraagd, weer een reünie te houden, deze werd toegezegd voor 2010 en gerealiseerd. Maar er is in het afgelopen jaren is er veel gebeurd. De vergeten IBC’s zijn nu in haar geheel in de website Ouwestomp. nl opgenomen en is de nieuwe doelstelling : Gezamenlijk een inzet te bewerkstelligen voor het organiseren van evenementen onder het wapen van, “van Heutsz”. Met met de inzet van het regiment. Het regiment ofwel de destijds BC regimentscommandant Lkol. P. van der Sar, heeft deze enkele oud medewerkers verzocht een overkoepelende stichting te realiseren, welke de invulling voor de diverse activiteiten, voor het regiment zal verzorgen. Deze nieuwe stichting heeft de naam Stichting “Benteng” gekregen en valt direct onder het gezag van het regiment van Heutsz.
Stichting”Ouwestomp” welke als deelnemende organisatie zich heeft aangesloten, bij de stichting “Benteng” vertegenwoordigt de belangen van alle oudgediende, welke onder het regiment dienstbaar zijn geweest, als de BKL, IBC’s, het 48e Painfbat en het 45e Painfbat uit de jaren 90 en uiteraard niet te vergeten de speciale eenheden, welke wel onder het wapen van Heutsz dienstbaar zijn geweest, zoals de school opleiding Nieuw-Guinea, Suriname en de instructeurs van Oostdorp (Harskamp)
De website Ouwestomp.nl is momenteel opgezet als naslagwerk van de gebeurtenissen en historie van het regiment van “van Heutsz”. Foto’s van de gebeurtenissen en documenten vanuit het verleden blijven hier van toepassing.
Na de grote reünie in 2010 was het even de vraag, wat te doen en kunnen we op de Oud Isabella Kazerne blijven. Ouwestomp had een eigen onderkomen op de oud Isabella Kazerne Reutsedijk 7 te Vught / oud Den Bosch. Nu nummer 11. Het oude onderkomen de foeriers ruimte even buiten de kazerne, werd in 2013 verlaten en plaatsgemaakt voor een nieuw onderkomen, nu midden op het kazerne complex. Hoewel het van Heutsz embleem een basis plaats heeft verworven, gaan we nu verder voor de dienstplicht en veteranenzorg oud en nieuw verder.
In 2006 werd naast een exercitie peloton oude steil een muziek korps opgericht, welke een erkenning heeft gekregen vanuit het regiment. Ook werd in 2010 een Veteranen Ontmoeting Centrum op de Isabella kazerne b.d. geopend, waar niet alleen veteranen een onderdak vinden, maar de overige mannen en vrouwen hun ontmoetingen kunnen realiseren zie oa Facebook op de start pagina. Stichting Ouwestomp groeit hiermee uit in het zuid -westelijk centrum van Nederland, tot een unieke gelegenheid voor een gezellig samenzijn, om deze saamhorigheid meer gestalte te geven.
Muziek, Exercitie, Oefeningen met defensie, een Veteranen Ontmoeting Centrum, met 0- lijns veteranenzorg, ondersteuning bij ceremoniële veteranen begrafenissen en een historische collectie.
Momenteel als een van de druks bezochte ontmoeting centra in Nederland en zijn we aangesloten bij het landelijk Veteranen Ontmoeting Centra welke weer een binding heeft met het veteranen platform en het veteranen Instituut. Als ondersteuning voor mensen en specifiek veteranen zij er diverse Nuldelijns ondersteuners welke zijn opgeleid door de inzet van het veteranen platform aanwezig, voor een luisterend oor en nuldelijns ondersteuning daar waar de behoefte hiertoe bestaat.
In 2015 heeft het veteranen ontmoeting centrum welke 2 bijeenkomsten per maand heeft in Fort Orthen in ’s-Hertogenbosch, zich onder de stichting geschaard. Hiermee heeft de ontmoeting voor het samenzijn een nog grotere uitstraling gekregen en de inzet hiermee versterkt.
Maar het algemene belang is het samenzijn en waar nodig het steun bij elkaar vinden.
Een actie opgezet door de dames en overgenomen door de mannen is het inzamelen van plastic dopjes met de baten voor Hulp Hond Nederland zie hiervoor facebook
Dit allemaal door een reünie in 2004.
Het dagelijks bestuur van stichting Ouwestomp bestaat uit :
Voorzitter: Jeroen Stam Veteraan Joegoslavië en Afghanistan.
Secretaris: Ansje van Zetten Veteraan Joegoslavië
Penningmeester: Chris Planje oud 48e en corps commando MvD.
Algemeen bestuur met de inzet voor het reilen en zijlen van de Stichting: 
Reunieorkest Regiment van Heutsz                              
Voorzitter reünieorkest: Henk Vossenaar                                                           
Secretaris reünieorkest: Ad Vialle                                                         
Foerier: Karin Gottlieb
Exercitie peloton Regiment van Heutsz                                                                                       
Commandant: Adjudant Henk Lode                                           
Contactpersoon: Charl Oosten
De catering wordt verzorgd door diverse aangesloten dames.