Jaaroverzichten Reünieorkest Regiment van Heutsz

Jaaroverzicht 2018

Het jaar 2018 was voor het orkest een jaar waarbij het orkest wederom positieve ontwikkelingen heeft mogen doormaken. Zo kwam de muzikale leiding in handen van dirigent Jesse van lankveld die ons korps weer een muzikale stap verder heeft geholpen. Helaas moesten we in december weer afscheid van hem nemen vanwege zijn te drukke agenda in combinatie met zijn gezondheid. Gelukkig hebben we een goed opvolger kunnen vinden in de persoon van Jan van de Sanden die het stokje in januari over gaat nemen. Ook begonnen we het jaar met de nieuwe tambour-maitre Mathy Smits, maar helaas hebben we ook van Mathy afscheid moeten nemen vanwege gezondheidredenen. De vacature van tamboermaitre gaan we binnenkort invullen door een juiste kleuze te maken uit enkeleenthousiaste kandidaten.

Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan de doorstart van het exercitiepeloton (ook een onderdeel van Stichting Ouwestomp) en afspraken gemaakt voor gezamenlijke optredens in Schoonhoven en Ter Aar. Tijdens de evaluatie eind november kwam naar voren dat beide partijen de samenwerking erg prettig hebben ervaren en zijn er tevens nieuwe afspraken gemaakt voor het komend jaar waarin we de samenwerking verder zullen gaan intensiveren.

Al met al kunnen we stellen dat de positieve inzet van leden en bestuur heeft bijgedragen dat het orkest een graag geziene gast is bij het opluisteren van diverse evenementen

(zie hieronder het overzicht) en de reeds aanwezige aanvragen voor het komend jaar.

 

 

Repetities;

Het orkest heeft in het afgelopen jaar 16 keer gerepeteerd in het Veteranen Ontmoetings Centrum Brabant Noord van 10:00 tot 15:00 uur. Deze repetitiedagen bestaan uit de onderdelen muziekrepetitie en exercitie. In de pauze werd gezamenlijk de lunch gebruikt.

Optredens;

 

18 maart:

Het eerste optreden van stond gepland in Toircoing (Frankrijk). In het kader van 100 jaar WW1 werd onze medewerking gevraagd bij een reuzenstoet. Helaas was het weer een spelbreker (ijzige kou i.c.m. harde wind) en werd de stoet afgelast waarna we een binnenoptreden hebben verzorgd.

4 mei:

Traditioneel zijn we op deze dag actief in Rotterdam Overschie waar we ’s middags op de begraafplaats Hofwijk een herdenking opluisteren bij 5 gesneuvelde caveleristen in WW2.

Vervolgens werd een dienst opgeluisterd in de kerk van Overschie waarna een defilé naar het Seanredamplein voor de dodenherdenking aldaar om 20:00 uur.

5 mei:

Dit jaar waren we niet ingelood voor het bevrijdingsdefilé in Wageningen en hebben we gezocht naar een alternatief optreden i.h.k.v. de bevrijding en hebben we onze medewerking verleend aan “het Gooi bevrijd”. Een vooroptreden in de historische binnenstad van Bussum gevolgd door deelname aan een militair convooi van c.a. 80 oude legervoertuigen. Bij dit evenement waren nog 5 veteranen uit WW2 aanwezig.

 

 

2 juni:

Deelname aan de veteranendag Krimpenerwaard in de stad Schoonhoven waar vroeger het regiment van Heutsz gelegerd was toen Schoonhoven nog een garnizoenstad was.

In Schoonhoven werden diverse optredens verzorgd met een serenade bij de reünie van “Kinderen van Heutsz” (kinderen van “van Heutsz” militairen). Bij dit optreden was voor het eerst het exercitiepeloton van Regiment van Heutsz bij aanwezig

30 juni:

Op uitnodiging van “Dice-Musica” hebben we deel genomen aan een parade en taptoe In Ter Aar. Voor het orkest weer een nieuwe ervaring immers tot heden habben we lange tijd niet aan een taptoe deelgenomen. Het publiek genoot van het ons optreden  als zowel van het peloton.

20 juli:

Ook dit jaar waren was het orkest weer uitgenodigd voor de intocht van de Nijmeegse 4daagse op de via Gladiola. Op de zeer warme dag hebben we de intocht gelopen in zomertenue. Ondanks de warmte en het zware parcour (6 km) hebben we een mooie bijdrage mogen leveren en kregen we daverend applaus van het detachement Franse militairen dat achter ons liep.

15 augustus:

Dit keer waren we present in de provinsie Zeeland tijdens Recue Vlissingen. Een groot internationaal evenment in het teken van “rescue” waarbij defensie ook vertegenwoordigd was. Hier hebben we het publiek vermaakt met optredens op de overvolle boulevard.

25 augustus:

Ook dit jaar hebben we een waardige bijdrage geleverd aan de herdenking van overleden bij het Indiëmonument in ’s Hertogenbosch.

1 september:

Voor de tweede keer was het orkest present bij de Airborne wandeltocht in Oosterbeek waarbij we hebben deelgenomen aan zowel het defilé alsmede de intocht van de wandelaars.