2011

Na het jaar 2010 is het jaar 2011 voor ons doen redelijk stil verlopen.
In dit jaar is meer gekeken naar de herstructurering van het Exercitie peloton als ook het Tamboerkorps Ouwestomp.
Was Ouwestomp in eerste instantie opgericht voor het realiseren van de reünies, dit in 2004 en 2010, zal zij op veler verzoek
de inzet continueren en uitbreiden, dit voor de oud gediende.
In het jaar 2012 bestaat Ouwestomp 10 jaar en zal heugelijk gevierd worden.
Begon het jaar met veel ijs en sneeuw hebben we de eerste opkomst dag in januari moeten laten vervallen. ( was dit een voorteken )????
Voor het overige deel van het jaar kwamen we weer bij elkaar, op de vertrouwde Isabella Kazerne in Den Bosch momenteel gemeente Vught.
Het jaar had 2 negatieve kanten, zo ontvielen ons twee leden, Gerard Alberda bij het Tamboerkorps en Jilles v.d. Hulst bij het Exercitie peloton.
Op 9 april 2011 was het tamboerkorps uitgenodigd op Veteranendag in Zwijndrecht.
In mei en juni werd Ouwestomp van Heutsz, uitgenodigd om als oefen vijand te fungeren in de oefening Checkpoint,
onder begeleiding van de 11 Lucht Mobile Brigade, op het militaire complex de vlasakkers in Amersfoort en later de legerbasis Schaarsbergen.

Hier ontvingen toekomstige lichtingen, hun kader een militaire basis opleiding.
Drie weken achter elkaar waren wij daar te vinden en hebben deze jonge mensen op het bivak en open terrein veel kunnen bijbrengen.

In Schaarsbergen 3 weken achtereen een dag, moest men ons veilig stellen in verband met wapensmokkel en ondervraging.
Dit was dit voor de Ouwe een goed moment, om alles uit de kast te halen wat we zelf geleerd hadden.
We leken wel smokkelaars uit de jaren 60,

Vindt en zie me niet en we hebben geen verboden dingen bij ons,
met uitzondering van: 20 fals, handgranaten, raket werper granaat, landmijn en drugs.
Ook onze T3 VW Defensie bus is diverse keren grondig geïnspecteerd.
Hierin kun je veel verbergen zonder dat het ( direct ) gevonden wordt.
Al met al leuke dagen, welke door de jonge mensen leergierig als ze waren zeer positief ervaren werden.
Juni 2011

Een uitnodiging voor Regiment Schietdag in de traditie week van het regiment van Heutsz werd op het laatste moment ingetrokken
( niet door het regiment 12 LMB van Heutsz ),
maar door Defensie zelf, omdat het niet toegestaan was dat burgers op Defensie schietbanen mochten komen.
Ook de mensen welke nog actief dienend zijn binnen onze organisatie, werden geweigerd.

Hebben we reeds enkele jaren op veteranen dag in juni gewapend met de fal mogen mee exerceren, werd dit afgelopen in 2011 geweigerd.
12 Luchtmobiel Regiment van Heutsz, heeft hier voor haar uiterste best gedaan dit toch te realiseren, maar ook deze mensen werd aangegeven,
dat het niet de bedoeling was dat wij mee liepen, dit in tegenstelling van andere eenheden
welke de zelfde status hebben als Ouwestomp van Heutsz met de zelfde bezetting.
Ook Ouwestomp “van Heutsz” heeft veteranen in haar gelederen, het geen niet op deze manier erkend wordt.

Den Bosch

Ouwestomp heeft de goedkeuring van Bijzondere wetten en vergunningen van Gemeentes om gewapend te mogen exerceren.
Niet naar Den Haag, dan naar Den Bosch, voor de straat parade met het Tamboerkorps en Exercitie peloton.
We waren zeer welkom in deze oud regiment stad.
Vergunningen waren verleed door politie en Gemeente voor het gewapend defileren.
2 dagen voor deze happening kregen wij van het Regiment te horen, dat een enkeling binnen Defensie ook hier een stokje voor had gestoken.
Geen Fal dus of ????
Een oud van Heutszer heeft veel geleerd en kent het woordje nee niet, staat niet in het handboek soldaat.
Via andere kanalen buiten Defensie om, toch aan de fals gekomen.
Een mooie dag in Den Bosch was hier het resultaat.

Het Tamboerkops moest een deeltje van haar bezetting afstaan aan de plaatselijke korpsen,
maar ook hier kwam een volwaardig korps met van Heutsz uitstraling te voorschijn.
Samen met het Exercitie peloton maakte onze van Heutsz compagnie waardige indruk.

Vierdaagse 2011

Langzamer hand hoort en ziet men wie Ouwestomp “van Heutsz” is.
Zo heeft de vierdaagse van Nijmegen een beroep gedaan op het korps om een muzikale ondersteuning te geven.

In Linden langs een deel van het parkoer, mocht men hiervan blijk geven.
Ook in 2012 wordt weer een beroep op het korps gedaan.
Het door ons bezette gedeelte was jammer genoeg niet langs het militaire deel van het parkoers,
maar de huidige van Heutszers, welke toch via dit deel van het parkoers liepen, werden op verzoek onthaald met de “van Heutsz mars”.

Souchez Frankrijk augustus 2011.
Twee dagen optreden in zon overgoten Frankrijk heeft het publiek aldaar bekoord, waar we ook optraden een geweldig applaus kwam het korps daar ten deel.
Naast de diverse korpsen, moet toch steeds weer geconstateerd worden, dat er maar weinig militaire korpsen over blijven.
Het publiek wat hier de bevrijdingsdagen vierde, van de 1e en 2e Wereld oorlog, waren dan ook zeer uitbundig.
Hoewel het korps weinig affiniteit heeft met deze Franse bevrijding, staat een uitnodiging voor het komende jaar weer in de boeken bijgeschreven.

Hoe nu verder ??

Afgelopen jaar hebben enkele mensen afscheid genomen van het korps en er zijn weer diverse nieuwe rekruten bijgekomen.
Ja zo gaat dat in een dienstplichtig leger, met dit verschil dat het allemaal vrijwilligers zijn welke onder de noemer Ouwestomp opereren.
Posities zijn weggevallen en zijn al professioneel ingevuld.

Er zijn veel nieuwe afspraken gemaakt binnen het Tamboerkorps en Exercitie peloton.
Gaat het Tamboerkops nu verdere onderleiding van enkele groepen professionals in de muziek uitvoeringen en exercitie.
Zo zal het Exercitie peloton zich bekwamen in meer exercitie mogelijkheden in samenwerking met het Tamboerkops.
Ook binnen het Exercitie peloton zullen diverse personen een commissie vormen, welke het korps een nog betere uitstalling zal geven als tot nu toe gebeurd is.

Gezamenlijke ( ondersteunende ) optredens liggen dan ook in het verschiet.
Met Defensie zal worden nagegaan in hoeverre een erkenning kan worden gerealiseerd.
Ook wat betreft het thuishonk de Isabella Kazerne zijn reeds kontakten gelegd met het dagelijks bestuur van de Gemeente Vught.

Acties voor de toekomst:
Behoud van de Isabella Kazerne.
Erkenning binnen het Defensie apparaat.
Deelname als oefenvijand.
Muzikale en exercitie vorming van een hoger gehalte.
Meer deelname in en bij evenementen.
Groei van zowel het Tamboer korps als Exercitie peloton.

Bestuur Ouwestomp.