2010

Het regiment “van Heutsz” bestond 60 jaar in 2010 hier hebben we dan ook blijk van
gegeven dat wij deelgenoot zijn geweest van het betreffende regiment.

We waren er bij en hebben deelgenomen aan let wel dit wordt een heel verhaal maar mag het u niet onthouden.

Een heus tamboerkorps van Heutsz oude steil is verrezen en heeft op diverse evenementen opgetreden.
Hierover meer in dit jaar overzicht.
Een exercitie peloton welke naast de oude exercitie ook heeft deelgenomen aan enkele militaire oefeningen en zoals vanouds een terdege oefenvijand is geweest,
welke zelfs 2 x de krant heeft gehaald.
Ook hierover onze verhalen.

Maandelijks kwamen we bij elkaar op de ons oud en vertrouwde Isabella Kazerne in Den Bosch momenteel gemeente Vught.

Schietdag:
In januari 2010 begonnen we met een schietdag.
Pistool schieten o.a. 9 mm en geweer schieten o.a. 7.62 NATO
In de ochtend eerst op de Isabella Kazerne en in de middag naar Hedel op de schietbaan.

Een leuke afwisseling waar
Ouwestomp “van Heutsz”
het jaar goed mee begon.

Oefening Falkon Spring :

In april kregen we een verzoek om deel te nemen aan oefening Falken Spring waar het hele regiment 12 Lucht Mobiel van Heutsz aan deelnam.
Ons werd verzocht als oefen vijand en terrorist te manifesteren het geen ons aardig gelukt is.
Met als thuis basis de kazerne in Budel en het eerste oefenterrein in Middelbeers bij Oirschot mochten wij hier gewapend met Kalashnikov AK47 de omgeving 48 uur continu terroriseren.
Woendsag, donderdag tot vrijdag morgen.

Op vrijdag avond werden we in België uitgezet nabij Bocholt,
hier moesten we een sluis en baileybrug
bezetten de 2 groepen van de Bravo Cie (Wonju)
lucht mobiel van Heutsz, moesten ons daar overmeesteren.
Om 06:00 uur zaterdag morgen brak het
spektakel los en wel zo dat het maandag
door het ANP over de media verspreid werd,
zie het verhaal op de volgende pagina.
Al met al we hebben ons hier ook weer als oud en jong van Heutszers kenbaar gemaakt.
Grote hilariteit dat we op deze oefening 3 maal de politie achter ons aan hebben gehad.

Opening nieuwe van Heutsz traditie kamer.

Eind april 2010 werd op de kazerne te Schaarsbergen de nieuwe traditie kamer of wel zo als het niet genoemd mag worden het museum geopend.
Ook hier was Ouwestomp “van Heutsz bij uitgenodigd. De huidige traditie kamer geeft de geschiedenis van het hele regiment weer:

KNIL ( koninklijk Nederlands Indisch Leger ) – Korea 1950 /1954 – BKL ( Bewakingskorps Koninklijke Landmacht ) Koude oorlog 1950/1992 ( diensplicht ) Joegoslavië / Irak en Afghanistan.

Schoonhoven 5 mei 2010

Op uitnodiging van de Oranjevereniging en de gemeente heeft Ouwestomp “van Heutsz” op
5 mei 2010 een spektakelstuk laten zien, in het oude van Heutsz bastion Schoonhoven (1950-1966)
Na eerst via de Lek de stad veroverd te hebben en waar defilé gehouden
welke door de burgemeester werd afgenomen.

De mensen uit Schoonhoven brachten in grote getale hun waardering uit.
Na een geweldige dag werd het hele spektakel Om 22:00 uur met een groot vuurwerk afgesloten.
De avond eindigde met het blazen van de Taptoe en het spelen van het Wilhelmus.

Waar het allemaal om begonnen was

De traditie week, 60 jarig bestaan van het regiment.
Naast de herdenking van alle te jong overleden van Heutszers op maandag, was er op dinsdag een groot evenement voor onze Korea helden.
Een zeer zonnige dag en veel oude verhalen met het doden appel als bataljons inzet.

De woensdag kwam ten goede voor regiment schietdag waar een delegatie Ouwestompers aan deelnamen.
Na jaren ongeoefend te zijn geweest kwamen we toch aardig te voorschijn :

De donderdag was het KNIL dag
De oud KNILers waarvan er ook veel in Korea
geweest zijn, kwamen ook nog in grote getale bij elkaar.
Al moet geconstateerd worden dat ook hier het slagveld hen niet ongemoeid laat.

Met de traditie handhaving tracht Ouwestomp
“van Heutsz” dit in zekere maten op te vangen en geven dan ook graag akte de present.
Geconstateerd is dat dit bij zowel de KNILers als de Korea gediende zeer gewaardeerd wordt.

Vrijdag was een vrije dag voor ons, welke de hele week op Schaarsbergen geweest zijn ter ondersteuning.
Een ritje met de Dikke Daf ( cabrio ) uitvoering alle zijlen er af,
een groep in opleiding zijnde luchtmobielers bewapend met volle bepakking in de achterbak,
5 laag met voorwiel aandrijving bijgezet door de hei crossen was een dakar rally waardig.

Waar het allemaal om draaide, 5 juni 2010 de grote reünie

Alles was uit de kast gehaald om hier een zeer geslaagde dag van te maken.
Marechaussee ( dienstplicht ) bij de poort, oude voertuigen in overvloed, mooi weer de bravo compagnie Wonju van Heutsz ter ondersteuning,
de schietsalon open, prima verzorgde blauwe hap.
en een Afghanistan demo van de zelfde van Heutszers.
Het exercitie peloton OS en het muziekkorps OS completeerde het geheel als een super reünie waardig.
Jammer dat we een iets wat onder verwachting opkomst hadden, velen weden gemist.
Hierbij een kleine impressie van deze dag

Met een kranslegging voor de ons
ontvallen maten, opende we de dag
Het tamboerkorps Ouwestomp was als
eerste aangetreden en werd al snel
gevolgd door het exercitie peloton in
slanke uitvoering gelet de werkzaamheden van de
overige leden.
Samen met het Tamboerkorps en
Exercitie peloton is het geheel
uitgeroeid tot nagenoeg een
volwaardige compagnie.
De reünisten volgde beide eenheden naar de appelplaats,
waar ook alle monumenten zijn opgesteld.
Hier worden alle officiële bijeenkomsten gerealiseerd.

De reünisten werden op de appelplaats toegesproken door de regiment commandant de Luitenant Kolonel H.C. van de Have

Voor een uitgebreid foto verslag zie ook exercitie peloton op de
website Ouwestomp en ga naar de rubriek foto’s.
Hier vindt u foto’s en filmpjes zeker van het hele jaar door.

Oude voertuigen en andere evenementen waren alom over het terrein te vinden

Versnaperingen en eten blauwe hap waren op deze
In overvloed aanwezig niemand kwam iets tekort.

Ook het schieten in de schietbioscoop, met echte wapens zoals de mag trok velen aan.

 

Het geheel onder goede leiding, van de project-officieren,
Kapt M. Leeuwerink en
1e Ltn G.H.Schuurmans.

 

Veteranendag in Den Haag juni 2010

Kapt M. Leeuwerink en 1e Ltn G.H.Schuurmans,hebben er zorg voor gedragen dat het hele regiment vanaf de KNIL periode tot Afghanistan, hier als één blok : Regiment van Heutsz, langs zijne KH de prins van Oranje ( Alexander ) defileerde.


Ook Ouwestomp liep weer mee in het defilé en wel dit jaar in DT en bewapend met de Fal.
Oei wat is dat ding zwaar als je er 1 ½ uur mee in je arm moet lopen.

Ouwestomp
Het gehele regiment van Heutsz

KNIL Korea Sporters
Ceremonieel 12 LMB

 

Airborn Mars
Begin september volgde de evenementen zich in een rap tempo op.

De eerste zaterdag trokken enkelen de stoute schoenen aan en hebben de Airborn mars gelopen.

Mariniers op de korrel, door Ouwestomp Reg van Heutsz.

De maandag hierop stonden de volgende mannen al weer klaar voor de oefening Purple Nectar
Voor een uitgebreid verslag hiervan zie het hele relaas van Anjo Hoogendoorn.
Hiervoor de nieuwsbrief http://www.ouwestomp.nl/nieuwsbrief/september/Nieuwsbrief.htm.
Al met al kunnen we stellen dat de mariniers van de UIM (Unit Interventie Mariniers) geweten hebben dat ze met oud van Heutszers te maken hebben gehad.

Eerste week Buskaping in Soest
Onze mannen werden overrompeld door de Marechaussee en de UIM oh, oh, wat kunnen die manen vloeken zeg, als het niet gaat zoals ze gedacht hadden.

Hierna een oefening op forten eiland IJmuiden Oud van Heutszers te pakken krijgen op een omvang van 500 vierkante mtr. Met twee heli’s, kikvorsmannen en 50 mariniers en hier 1 ½ uur over doen, mag een pluspunt zijn voor de ouwe. De UIM heeft hier genoeg oefenstof mee gekregen Maar hier ging het ook om zij een goede training en wij veel lol, met dank aan de UIM in deze en toi, toi,toi, bij jullie missies.

Maar ja tot overmaat van ramp kwamen ze ons weer tegen, een week later op de Ievoli Black van de kustwacht.
Ook hier troffen ze ons met nieuwe terroristische ideeën Een van de opmerkingen was “jullie weer”
Al met al hebben we prettig, maar tot het uiterste samengewerkt.

Taptoe Delft

In het weekend tussen de oefeningen met de mariniers door, kwam het tamboerkorps OS van Heutsz in actie.

Ja we waren er weer bij met de streed parade van 2 uur musiceren langs de grachtjes en oude panden.
De geest van de Oranjes gingen ons herin voor en bij het spelen van de van Heutsz mars ontving het korps een overweldig applaus van de in de haast toegesnelde publiek.
Veel positieve opmerkingen omtrent de uitvoeringen en in oude uitgedoste tenues vanuit de dienstplicht periode 1964 t/m 1982, vielen ons ten deel.

Studenten weerbaarheid “Pro Libertate”

Als laatste inzet dit jaar 2010 hebben we in samenwerking met de studenten weerbaarheid welke zijn ingedeeld bij het regiment van Heutsz
een oefening gehad voor de aspirant leden van deze weerbaarheid.
Het oefen gebied was het duin bos gebied Meijendel bij wassenaar en het Schreveningsestrand.
Deze oefening begon voor de aspirant studenten op de Oranje kazerne te Schaarsberegen overdag
bij het regiment van Heutsz en avonds en nachts met als tegenstand Ouwestomp van Heutsz.
Het was erg zwaar voor de aspirant deelnemers maar ze kunnen met trots zeggen dat ze hun baret en embleem waardig zijn.

Opkomst dagen

Naast de genoemde evenementen zijn we zeker 10 keer bij elkaar geweest op de Oud Isabella Kazerne Vught ( oud Den Bosch ) waar we nog ons thuishonk hebben.
Hier komen we samen om te musiceren / exerceren en hebben een aanvang genomen met een heuse vlaggenwacht in steil van de vaandelwacht van het Regiment van Heutsz.
Voor meer info en foto’s / video’s zie de berichten onder de knop exercitie peloton en tamboerkorps.

Bestuur Ouwestomp

Chris Planje