Veteranen Ontmoetings Centrum mag voorlopig blijven

Woensdag werd de motie ingediend om Stichting Ouwestomp en dus ook het Veteranen Ontmoetings Centrum Brabant Noord minimaal 1 jaar langer te laten zitten op de huidige locatie behandeld door het college van B & W.

Alle (veertien) partijen in de gemeenteraad hadden dit gevraagd aan het college van B en W om dit te regelen.  En met provincie en rijk naar een oplossing voor de toekomst te kijken.

Het college heeft hier mee ingestemd.