Veteranen Ontmoetings Centrum mag voorlopig blijven

Woensdag werd de motie ingediend om Stichting Ouwestomp en dus ook het Veteranen Ontmoetings Centrum Brabant Noord minimaal 1 jaar langer te laten zitten op de huidige locatie behandeld door het college van B & W.

Alle (veertien) partijen in de gemeenteraad hadden dit gevraagd aan het college van B en W om dit te regelen.  En met provincie en rijk naar een oplossing voor de toekomst te kijken.

Het college heeft hier mee ingestemd.

Reünieorkest naar de Veteranendag in Den Haag

Voor het eerst in haar bestaan zal ons reünieorkest aanwezig zijn op de landelijke Veteranendag in Den Haag op 29 juni 2019 .

Kijk voor meer mooie optredens op hun website www.rrvh-tkos.nl of volg ons orkest op facebook

 

Kerstbrunch

Gezellige KERSTBRUNCH voor zo’n honderdtal veteranen en hun naasten op zaterdag 22 dec. 2018 bij VOC Brabant Noord georganiseerd door bestuur en vrijwilligers Stichting Ouwe Stomp.

Educatie

Op woensdag 12 dec kwamen de leerlingen van Zorg en Welzijn, Koning Willem 1 college, op gesprek bij veteraan Jeroen in ons Veteranen Ontmoetings Centrum.