ìnfo december 2016

Verhuizing

Het is zover Stichting Ouwestomp heeft de Isabella Kazerne b.d. moeten verlaten.

Op donderdag 30 november 2016 hebben wij na 10 dikke jaren om 14:00 uur de sleutels ingeleverd.

6 stuks 20 Voet containers geheel gevuld met al onze herkenbare materialen, worden tijdelijk opgeslagen op een defensie complex, totdat we ze weer gaan uitpakken op de nieuwe locatie.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught, hebben ons een nieuwe plek toegewezen.

Net achter de van Brederode kazerne aan de doorgaande weg van het Pepereind Vught – Cromvoort,

bij de IJzerenman,  binnen de gemeente Vught.

Onze plannen hierin zijn grotendeels uitgewerkt.

Om hier een aanvang in te nemen, moeten eerst de vergunningen voor deze locatie rond zijn.

Druk achter de schermen zijn wij bezig dit te realiseren.

We krijgen hier ondersteuning in van De gemeente Vught, Defensie, Echo-Home base ( oude PMT ) Koning Willem 1 college, Rijk vastgoedbeheer en met name te noemen de Genie.

We hopen zover medio 2017 u te kunnen verwelkomen op onze nieuwe locatie, welke groter en mooier zal zijn als onze verlaten locatie.

Hier kunnen wij u dan ontvangen in 2 gebouwen, met een gelijkwaardig ( groter ) oppervlak als welk wij verlaten hebben.

Nood situatie.

Aangezien de voortgangsprocedure nu al een jaar in beslag heeft genomen, moeten wij uitwijken naar een noot opvang.

Voor het vrijwillige reünie orkest is dit  op aanvraag te bezoeken info@rrvh-tkos.nl

Veteranen : wij hebben een tijdelijk onderkomen gekregen bij het Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio  in de Sonniusstraat 3 5212 AJ ’s-Hertogenbosch hier bent u welkom

Op iedere dinsdag – donderdag en 2e en 4e zaterdag van de maand.

Tijden 09:30 tot 17:00 uur.

Op iedere 1e en 3e zaterdag treft u ons in ons ontmoeting centrum Nico Schuurmanshuis/Fort Orthen
Ketsheuvel 56 5231 PT, ’s-Hertogenbosch voor meer info hier bel : 06- 26458414.

Algemene opkomst : We willen onze algemene kontakten niet verloren laten gaan en kunnen ook terecht buiten de voor het VOC gestelde uren bij unifil VOC, museum, Gorinchem Spijksedijk 48  4207 GN , Gorinchem, voor meer info bel : 0183-625777 of 0645886102

Kerstviering

Velen hebben zich nog niet aangemeld voor de kerstviering op zondag 11 december 2016

Om 15:00 uur is hier een ieder op vrijwillige basis welkom.

Eten en drinken gezamenlijk een kerst diner.

Adres waar wij samen komen is in het VOC Nico Schuurmanshuis/Fort Orthen
Ketsheuvel 56 5231 PT, ’s-Hertogenbosch

Graag aanmelden i.v.m. de inkoop van de etenswaren, welke bereid worden door erkende koks.

Stuur tijdig een mailtje wie u bent en met hoeveel personen u komt naar Ouwestomp@hotmail.com

Plastic dopjes hulphond

Ook de plastic dopjes inzameling voor hulphond Nederland gaat gewoon door.

Hiervoor hebben we een inzamelingspunt op ons nieuwe toegewezen locatie aan het Pepereind.

Mocht u de dopjes willen komen brengen kan dit op afspraak met de heer G. van Zundert Telefoon

06 14443591 Ingang van onze nieuwe locatie weg is de eerste weg na de van Brederodelaan.

komend vanuit Vught eerste net over het bruggetje, eerste weg rechts ( weg heeft nog geen naam )